Start

Samarbetspartners

Meritus Capital Stockholm AB


Meritus Capital Stockholm AB grundades 2004 och har sedan dess fokuserat på att hitta trygga försäkringslösningar till sina kunder. Namnet Meritus kommer från det latinska uttrycket bene meritus som har betydelsen väl förtjänt. Vår målsättning är att ge företag såväl som privatpersoner kvalificerad rådgivning och att hitta lösningar som passar in på just våra kunders önskemål.


Meritus Capital förmedlar inte egna produkter utan erbjuder privatpersoner och företag optimala helhetslösningar från de främsta bankerna, försäkringsbolagen och fondkommissionärerna.


Vi erbjuder våra kunder en rådgivning med en stark fokus på trygghet. I den lösning vi föreslår tar vi hänsyn till produkternas villkor, avgifter, premier, vald risknivå mm. Vi följer därefter kontinuerligt utvecklingen på era försäkringar för att kunna rekommendera eventuella förändringar.


Meritus Capital Stockholm AB står under Finansinspektionens insyn.


Meritus Capital är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

 

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

 

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.