Tjänstepension

Tjänstepension


Tjänstepension är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Tjänstepensionen omfattas både av sjukförsäkring, ålders- och familjepension och är en förmån som avtalats mellan arbetsgivare och anställd. Dess syfte är detsamma som för en privat pensionsförsäkring; nämligen att öka tryggheten för den försäkrade och att minska inkomstsänkningen vid pensioneringen. Främsta fördelarna är:


*   Individuell anpassning.

*   Högre ålderspension.

*   Dessutom kan det sparande beloppet, premien, justeras under löptiden före eventuell pensionering. räntehöjning?

Två olika skatteregler för avsättning till tjänstepension gäller; huvudregeln och kompletteringsregeln.


Huvudregeln knuten till premie.


*   Avdrag med 35 % medges av den pensionsgrundande ersättningen.

*   Avdraget får ej överstiga 10 prisbasbelopp (2022:48 300 kr).

*   Avdragsrätten avser faktiska kostnader.


Kompletteringsregeln knuten till förmån.


Används då tidigare otillräcklig pensionsskydd behöver förbättras och vid avtalspensioneringar. Avdrag medges för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå inom vissa ramar. Full avdragsrätt medges alltid för riskkostnader och kostnader som gäller efterlevandepensionen.


Fördel med tjänstepension.


Vidare kan man se tjänstpensionen på följande sett. Utbetalning av lön till de anställda kostar bolaget arbetsavgifter på 31.42 %. Om företaget gör vinst vid årets slut så betalar de bolagsskatt på 20,6 %. Om företaget väljer att teckna en tjänstepension betalar de särskild löneskatt på 24,26 %. Summa summarum blir "vinsten", av att teckna tjänstepension skillnaden mellan 31.42-24,26 %, dvs. ca 7 % netto, en reducering med omkring 25 %.


Fördelen för de anställda är att det går in mer pengar i pensionssparande då man slipper skatta först samt att man uppnår en ränta på ränta effekt.Tjänstepension hos Meritus Capital


Har du din tjänstepension hos Meritus Capital idag så kan du logga in nedan för att få en översikt av ditt sparande.